ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Bij boeking van de Song-Smederij zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze zorgvuldig door om onduidelijkheden te voorkomen.

 

– De Song-Smederij bouwt bij een live optreden ongeveer anderhalf uur van tevoren op. De locatie moet dan geopend zijn.

– De Song-Smederij zorgt voor alle benodigde apparatuur voor het optreden, zoals piano, gitaar, boxen, microfoon, mengpaneel, enz.

– Er is een extra microfoon die gebruikt kan worden voor speeches als dat nodig is.

– Er moet een stroompunt aanwezig zijn binnen 10 meter van de exacte plaats van het optreden.

– Tijdens het optreden mag er feedback gegeven worden over klank/volume, hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

– De opdrachtgever verzorgt koffie/thee voor de Song-Smederij. Indien het optreden (voor een deel) tussen 17.00 en 19.00 uur valt, moet de opdrachtgever zorgen voor een (simpele) maaltijd.

– In geval van ziekte of andere omstandigheden waardoor het optreden niet door kan gaan, doet de Song-Smederij er alles aan om passende vervanging te vinden. Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.

– Bij kans op regen bouwt de Song-Smederij buiten geen apparatuur op, tenzij de apparatuur droog kan staan. Regenschade die ontstaat bij buitenoptredens wordt altijd verhaald op de opdrachtgever, met een maximum van 4000 euro.

– In geval van een live-optreden moet er een parkeerplaats en een laad- en losplek op de locatie beschikbaar zijn voor de Song-Smederij. Indien het optreden niet op de begane grond is, moet er een lift aanwezig zijn.

– De Song-Smederij heeft artistieke vrijheid in het schrijven van de teksten, muziek en het uitvoeren van de nummers. Na het schrijven van de songtekst krijgt de opdrachtgever eenmalig de kans om feedback te geven en aanpassingen door te geven, maar de Song-Smederij houdt uiteindelijk het recht om een lied naar eigen inzicht zo goed mogelijk uit te voeren.

– Voor de muziek tijdens de ceremonie mag de opdrachtgever zelf een keuze uit de repertoirelijst maken. Voor de muziek tijdens diners/borrels/recepties maakt de Song-Smederij een passende keuze. Het repertoire op gitaar is afwijkend van het repertoire op piano. Verzoekjes of een black-list moeten uiterlijk 4 weken van tevoren doorgegeven worden.

– Zodra de offerte/opdrachtbevestiging is getekend, is de opdracht definitief en is de opdrachtgever verplicht om de kosten te voldoen.

– Indien de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, de opdracht intrekt, wordt er 20% van het totaal factuurbedrag in rekening gebracht plus de kosten voor het persoonlijke lied. Bij afzegging minder dan 14 dagen van tevoren wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht plus de kosten voor het persoonlijke lied.

– De Song-Smederij stuurt de factuur voor de persoonlijke tekst zodra de tekst klaar en goedgekeurd is. De factuur voor het live-optreden wordt na afloop van het optreden verstuurd. Beide facturen moeten binnen 14 dagen na verzending betaald worden.

– De kosten zijn inclusief BTW, 1 verzoeknummer en apparatuur, exclusief reiskosten (€ 0,19/km) en parkeerkosten. Er komen geen andere kosten bij, tenzij er extra diensten worden verleend (langere optreedtijd, meer verzoeknummers, enzovoorts). Extra diensten worden altijd van tevoren overlegd.

Ook een prachtig persoonlijk nummer?
Mail en volg ons!

mail button